Arvostus, myönteisyys ja luottamus esimies-työntekijäsuhteessa

Rapatessa roiskuu eikä puhtoisena pysy kenkään.. Miten käsittelet esimeistyössä tekemiäsi virheitä rakentavasti? Miten kohtaat omat alemmuuden tunteesi tai hillitset kiukkusi ryhmääsi ankeuttavia jäseniä käsitellessäsi?  Miten esimiehenä kohtaat tällaisen henkilön arvostavasti ja annat palautteen niin, että se saa aikaan muutoksia toiminnassa ja käyttäytymisessä?

Muutos vaati positiivista energiaa. Ratkaisukeskeisyyden perusfilosofian mukaan muutos on mahdollinen silloin, kun siitä on hyötyä yksilölle ja onnistumisusko on kohtuullinen. Myös myönteinen ilmapiiri, tavoitteiden realistisuus ja houkuttelevuus ovat hyviä matkakumppaneita.

Rakentava rohkeus johtajuudessa vaatii luottamuksen tietoista rakentamista, yksilöiden huomioimista ja ennakoitavuutta sekä uudistumiskykyisyyttä. Johtajuus, joka kohtaa ihmisen ihmisenä, vastaa hänen syvimpiin tarpeisiin – nähdyksi tulemiseen omana itsenään, merkitykselliseen kuulumiseen sekä mahdollisuuteen olla rohkea ja toteuttaa itseään[1]. Esimiehen ja työntekijän aito, avoin dialogi synnyttää aina uutta. Se on yhdessä ajattelemista ja uusien asioiden luomista. Kannustamme luottamuksen tietoiseen rakentamiseen niin toiminnallisella kuin henkilökohtaisella tasolla. Muutoksia myönteisesti eteenpäin vievä voima löytyy tasavertaisesta ja yhdessä tapahtuvasta kehittämisestä, jossa jokainen työhön osallistuva voi kokea turvallisuuden ja reiluuden kokemusta. Positiivisen psykologian ihmisen onnellisuus syntyy yhteydestä muihin ja toimivista ihmissuhteista. Myönteiset tunteet auttavat saavuttamaan parempia onnistumisia.

[1] Brown 2012, Kirjavainen 2014