Työyhteisö- ja johtajuustaitojen paritanssi

Vaikka johtajuuskäyttäytymisen muutos on kulttuurimuutoksen merkittävimpiä vauhdittajia, maaliin pääseminen vaatii muutoksia myös työyhteisötaidoissa. Eikä hyvää johtajuutta edes synny ilman hyviä työyhteisötaitoja. Kyse on paritanssista: Jonkun pitää osataa viedä, jonkun olla vietävänä.

Työyhteisötaitoihin liittyvä peruskysymys on:”Mitä voin tehdä tullakseni paremmin johdetuksi?” Miten jokainen työntekijä saadaan ottamaan vastuuta, toimimaan rakentavasti ja rohkeasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tai käsittelemään epäonnistumisia yhteisen oppimisen mahdollistamiseksi? Miten ruokitaan yrittäjähenkisyyttä, joka rakentaa yhteisymmärrystä vastuista niin, että tekeminen tukee kokonaisuuden onnistumista, jopa tavoitteiden ylittämistä?

Autamme organisaatiota kehittämään johtajuus- ja työyhteisövalmiuksia yhtäaikaisesti. Käytännössä kyse on työyhteisön jäsenten suunnitelmallisesta osallistamisesta kulttuurin uudistamiseen sekä vuorovaikutusta ohjaavien avostusten, uskomusten ja toimintatapojen kehittämisestä yhteistyössä.  Parhaimmillaan päästään hyvälle kehälle: Työntekijäkokemusten laatu kohenee, kun osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet muutosten valmisteluvaiheissa lisääntyvät. Kokemus kuulluksi tulemisesta lisää kiinnostusta yhteisiin asioihin, jolloin työ tuntuu sisällöllisesti rikastuvan. Kehittymismahdollisuuksien tulo näkyväksi sekä arvostava palaute esimiheltä ja kollegoilta lisäävät työntekijöiden sitoutumista ja halua tehdä parhaansa asiakkaiden eteen. Kun koko työyhteisön halu ponnistella ja jopa ylittää tavoitteensa lisääntyy, paranee myös asiakaskokemus ja sitä kautta organisaation kokonaistuloksellisuus.