Johtajuus yksilön henkilökohtaisen kasvun tukijana: kehityskynnykset

Johtajuus on myös pysähtymistä ja oven avaamista henkilökohtaiselle kasvulle. Usein kuitenkin yksilöitä koskevat johtamisen periaatteet ja sitoumukset ovat jääneet hämäriksi tai ristiriitaisiksi organisaatioissa. Joskus seurauksena ovat vuosia kestävät kärsimysnäytelmät, jotka kuluttavat valtavasti turhaan kaikkien voimavaroja. Organisaatiossa on ratkaistava, millaisen yksilön kasvua tukevan johtamiskulttuurin halutaan luoda, ts. kollektiivisten kehityskynnysten löytämistä.

Katso kollektiivisen kehityskynnyksen tärkeät kysymykset

Katsooko johtajuus meillä ihmistä kokonaisvaltaisesti? Onko yksilön kehittymiseen liittyvistä  johtajuusperiatteista sovittu yhteisesti?

Ottavatko esimiehemme huomioon yksilön kehityshistoriaan ja identiteettiin liityviä tekijöitä arvioinnissaan ja päätöksenteossaan?

Onko meillä henkilöihin liittyvien ongelmatilanteiden varalle tarvittavaa, henkistä ja toiminnallista johtajuuspääomaa?

Johtajan tulee johtaa yksilön henkilökohtaista kasvua neljällä alueella: identiteetin vahvuudet ja haasteet, osallisuus ja ihmissuhteet työyhteisössä, suhde organisaatioon ja sen tarkoitukseen sekä oman ammatillisuuden ja osaamisen vahvistuminen. Johtajalla on myös henkilökohtaisesti merkittävä rooli siinä, millaisen jäljen hän jättää yksilön elämään, hänen kokemuksiinsa ja kehittymismahdollisuuksiinsa. Hyvä johtajuus vahvistuu kehityskynnysten kautta.

Katso henkilökohtaisen johtajuuden kehityskynnyksen tärkeät kysymykset

Miten johdan henkilöstön ammatillista kasvua ja identiteettityötä?

Miten käytän ihmisen kasvuun ja kehitysportteihin liittyvää tietoa ja kokemustani johtajuuteni tueksi?

Millainen on oma johtajaidentiteettini?

Johtamisen arki on täynnä yksilön työrooliin, persoonallisuuteen ja kehityshistoriaan liittyviä tilanteita, joissa johtaja joutuu kysymään mm. Mistä ihmeestä tämän yksilön kohdalla on kysymys? Miten ymmärtää ihmisen käyttäytymistä silloin, kun se näyttää järjen vastaiselta ? Miten luoda rajoja tilanteessa, joka näyttää mahdottomalta? Miten kestää ja kohdata aggressiivuutta, haavoittuvuutta, pelkoa? Miten kohdata tilanteita, joissa yksilö käyttäytyy tuhovasti ryhmässä? Miten selvitä omista tunnereaktioista?

Tarjoamme aikaa, tilaa ja mahdollisuutta pysähtyä oleellisten kysymysten äärelle. Voimavaraistamme sekä kollektiivista että yksilöllistä johtajuutta ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen näkökulmasta. Meillä on myös tutkimuksellista näyttöä johtajaidentiteetin ja työidentiteettien vahvistumiseen tähtäävien valmennusohjelmien vaikuttavuudesta.