Työyhteisön kriisitilanteet ja hankalat esimies-työntekijäsuhteet: kehityskynnykset

Jatkuvat työhön ja organisaatioon liittyvät muutokset ovat haaste yhteisöllisyydelle ja esimies- työntekijäsuhteille. Esimies joutuu usein kiireen, työhön liittyvien työjärjestelyjen ja muun johtamistyön ohessa muutoksen peiliksi niin yhteisölliselle kuin yksilölliselle epävarmuudelle, fantasioille ja muutosprosesseille. Tulehtuneet ihmissuhteet voivat tulpata kaiken kehittymisen. Vuosien varrella kehittynyt yhteisöllinen ”kuona-ainekertymä” tuntuu raskaana tunnelmana, joka heikentää kaikkien työhyvinvointia. Yhteisön voimavarojen uudelleen käynnistäminen edellyttää tilanteen viisasta hahmottamista kehityskynnysten kautta.

Katso yhteisön voimavarojen kehityskynnyksen tärkeät kysymykset

Miten kriisimme syvin olemus syntyy- missä on sen ydin ja tarkoitus?

Onko kysymys yksilön ongelmasta, työyhteisön dynamiikasta, työrooleihin liittyvistä ongelmista vai kenties johtajuuden epätasapainosta?

Mitä eheyttävää voimaa kannattaa luoda tilanteeseen?

Millä toimivilla ratkaisuilla korvataan ongelmakeskeisyys ja syyllistäminen?

Hankalat esimies- työntekijäsuhteet ovat monella tavalla kerroksinen verkko, jossa liikutaan ihmisen roolien, minuuden ja ydinsuhteiden maastossa. Tarvitaan voimaa jaksaa vaeltaa ja kohdata ja johtaa haavoittuvuutta. Hankalien tilanteiden hyvä hoitaminen on välttämätöntä sekä koko yhteisön elinvoiman moninkertaistamista. Taitava esimies on voimavaraistunut ongelmien ratkaisijana.

Katso esimies-työmtekijäsuhteen kehityskynnyksen tärkeät kysymykset

Miten löydämme yhteisen maailman, jossa aito vuoropuhelu voi tapahtua?

Miten erilaisuuden mukanaan tuomat jännitteet voi avata yhteiseksi kehittymiseksi?

Mitkä ovat voimaannuttavia menetelmiä yksilön ohjaamisessa?

Miten käsitellä haastavaa ja raastavaa?

Miten muuttaa oma ja työntekijän haavoittuvuus energisoivaksi voimaksi?

Tartumme rohkeasti työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaisemiseen ja tarjoamme keinoja tilanteiden haltuunottoon. Haluamme taata haasteellisten tilanteiden työstämisen tavalla, jossa säilyy arvokkuuden ja ihmisen kunnioittamisen periaate. Autamme yksilöitä ja yhteisöjä saamaan onnistumisen kokemuksia ja iloa työhön tavalla, jonka tuloksena syntyy inspiroiva muutosmatka työn ja työyhteisön kehittämiseen.