Yksilön voimavarojen vahvistuminen: kehityskynnykset

Jokainen työntekijä vaikuttaa työyhteisöön sen voimia ja energiaa lisäävästi tai niitä kuluttavasti. Siksi ei ole yhdentekevää, miten ihminen kokee itsensä ja oman tulevaisuutensa tai rakentaa onnistumisen kriteerejä työssään.  Kehityshistoriamme, henkilökohtaiset uskomuksemme, tapamme kokea asioita ja ratkaista ongelmatilanteita vaikuttavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin löytymiseen tai sen menettämiseen.

Eheä ihminen on tunnistanut omat vahvuutensa ja kykenee tuomaan myönteistä energiaa ihmisyhteisön vuorovaikutukseen. Hän on löytänyt oman potentiaalinsa mahdollisuudet työympäristössään ja on oppinut tunnistamaan osaamisensa ja uudistumaan ammatillisesti.

Uudistumisen kyky ammatillisen uran aikana on ratkaisevaa omien voimavarojen vahvistumiselle. Jatkuvat muutokset, arjen hektisyys tai juuttuneet toimintatapamme kuluttavat henkistä ja toiminnallista pääomaamme ja saattavat vieraannuttaa työn ytimestä, joskus jopa uuvuttaa tai sairastuttaa. Itsen säilyttämisen ja vahvistumisen haaste on tässä ajassa hyvin keskeistä.

Ihmisen työ- ja elämänkaareen kuuluu monia vaiheita, joissa tarvitaan tukea motivaation ylläpitoon, valintojen tekemiseen, haasteiden ja esteiden ylittämiseen sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Aito muutos ei tapahdu hetkessä tai käskyttämällä, tarvitaan tiedostamista, oleellisen löytämistä, uuden oppimista ja harjoittelua. Työidenteettien vahvistumista voidaan tukea valmennuksellisesti sekä yksilö- että ryhmäohjauksina. Tarjoamme tutkittuja ja todistetusti vaikuttavia tukiprosseja ja valmennuksia.