Johda muutoksessa!

Muutos on rajattukestoinen ja -alainen ilmiö: siinä jokin saa toisen muodon. Uudistuminen puolestaan on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Sen sisällä tapahtuu monenlaisia muutoksia: radikaaleja ja vähittäisiä, oppimista ja poisoppimista, innovaatioita ja takaisinvetoja.

Uudistumisprosessin sisällä hallitaan päällekkäisiä ja rinnakkaisia muutoksia ja ennen kaikkea johdetaan muutoksessa.

Jatkuvasti käynnissä olevaa prosessia ei välttämättä edes kannata yrittää nähdä projektina. Päinvastoin; projektiajattelu voi johtaa siihen, että henkinen tankki on jo tyhjä, kun todellinen koitos on tuskin alkanut. Johto, joka katsoo yhteisönsä kehityshaasteita uudistumisnäkökulmasta, päätyy uudelleen arvioimaan monia muutoksien läpiviennin tuttuja kysymyksiä.

Katso viisaan muutosjohtajan kysymykset!

Viisaan muutosjohtajan kysymykset

  • Kuinka paljon kannattaa ja voidaan muuttaa kerralla? Miten uudet strategiset linjaukset ja konkreettiset muutokset rakenteissa, palvelumalleissa, prosesseissa ja järjestelmissä vaikuttavat aineettomiin tekijöihin: julkikuvaan, kulttuuriin, identiteetteihin, arvoihin ja uskomuksiin…? Millaisia johtamis- ja organisaatioympäristön muutoksia ne vaativat tuekseen? Miten tunnistetaan korkeimman vipuvaikutuksen kohdat?
  • Millaista johtajuutta uudistuminen vaatii? Miten johtajat eivät vain tiedota vaan myös luovat merkityksiä yhdessä joukkojensa kanssa? Millaista on jämäkkä mutta realistinen uudistumisen johtaminen: Kuinka annetaan riittävästi tilaa kokeiluille ja oppimiselle? Milloin ja miten haastetaan tekemiseen?
  • Miten uudistuminen saatetaan liikkeelle? Keitä kannattaa osallistaa, missä vaiheessa ketäkin ja missä tarkoituksessa? Kannattaako edetä pilottien ja kokeilujen kautta vai heti laajalla rintamalla? Miten ohjat pysyvät ylimmällä johdolla mutta silti myös innokkaiden lipunkantajien energia ja idea tulee täysin hyödynnetyksi ideoinnista toteutukseen?
  • Miten uudistumisen ohjaus ja seuranta kannattaa järjestää? Miten sponsorit, projektien vastuunkantajat ja muutoksentekijät löytävät omat roolinsa? Mitkä ovat parhaat tavat seurata suunnitelmien toteutumista, muutoksen edistymistä ja vaikutuksia? Miten varmistetaan riittävä palautteen saaminen kaikissa vaiheissa?