Johtajuuden uudistaminen

Johtajuus on avainasia kestävässä uudistumisessa. Se on keskeinen muutoksen väline, mutta samanaikaisesti myös sen itsensä on uudistettava. On melko helppoa omaksua uusia johtamistehtäviä tai ottaa käyttöön muualta kopioituja johtamisniksejä. Pitkällä aikavälillä johtajuuttamme määrittävät kuitenkin paljon syvemmät yksilön olemukseen liittyvät asiat.

Kehittyäksemme johtajuudessa, meidän on opittava ymmärtämään ja haastamaan sitä, miten omat arvomme, maailmankuvamme, minäkuvamme ja ihmiskäsityksemme muokkaavat sitä, miten johtajuuttamme toteutamme

Samat haasteet näkyvät, kun muutetaan johtajuutta koko yhteisön tasolla. On helppoa määritellä, millaista johtamista yritys tulevaisuudessa tarvitsee. Vaikeampaa on sen sijaan saada uusi johtajuus näkymään vanhojen avainihmisten ajattelussa ja käyttäytymisessä. Ja kaikkein vaikeinta: toteuttaa koko muutos niin, että toteutustapa ei edusta samaa vanhaa ja vesitä näin koko uudistusta…