Toimintakulttuurin muutos

Kasvava ja kehittyvä liiketoiminta haastaa myös yrityksen toimintakulttuurin uudistumaan. Kulttuuri, joka ei kehity liiketoiminnan mukana, voi nousta jopa kasvun esteeksi. Kulttuuria ei voi vaihtaa kertaheitolla mutta kehittämällä johtajuutta pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti myös toimintakulttuuri alkaa uudistua.

Johtajuuskäyttäytyminen – se, mitä esimiehet ja avainasiantuntijat päivittäin tekevät ja sanovat (tai jättävät sanomatta) – kannattelee toimintakulttuuria.

Toimintakulttuurin uudistaminen vaatii yhteistä näkemystä tavoitetilasta, pitkäjänteisyyttä ja hyvää kehittämisprosessien ymmärrystä. Prosessi on tärkeä organisoida tavalla, joka takaa oikea-aikaisen liikkeellelähdön ja riittävän kehittymisvoiman vähintään kolme vuotta vievän matkan ajan.

Me hyödynnämme muutosprosesseissa ydinryhmä-lipunkantajat-muutosagentit -mallia, jota on tarkemmin kuvattu kirjassa Kutsumusjohtaja (Aaltonen, T. – Kirjavainen, P. – Pitkänen, E., Talentum, 2014) sekä Bonnier Pro/Yrityksen kasvu -palvelun artikkelissa: Johtajuus toimintakulttuurimuutoksen ajurina (Kirjavainen Paula)